top of page
  • 作家相片店長

精靈寶可夢推出全新手機遊戲作品《Pokémon Smile》,等你地一齊刷牙捉精靈
《Pokémon Smile》遊戲中將有皮卡超、伊布、奇異種子等超過 1,000 隻小精靈,小朋友可以透過手機鏡頭偵測佢地嘅刷牙動作,然後畫面上會依序顯示蛀牙菌等小朋友透過刷牙嚟擊敗佢們,小朋友只要刷牙刷得好,就能夠係打倒蛀牙菌後捉住出現嘅小精靈,家長亦可以依照小朋友嘅年紀設定刷牙時間 1-3 分鐘不等。


今次《Pokemon Smile》對象主要係小朋友,用 Pokemon 嘅吸引力,令小朋友唔抗拒,及養成刷牙嘅好習慣。而遊戲入面嘅 Pokemon 都改用左更可愛的畫風去吸引小朋友注意。24 次查看0 則留言

Comments


bottom of page