top of page
  • 作家相片店長

<預訂>9月7號起將推出POKEMON萬聖節系列!


POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

即日起開始接受預訂!9月6號前截數!

預訂方法: 1。PM我地你所需既商品 2。預付半數訂金 3。9月8號帶番香港 (可以門市取貨或順豐到付,如沒有足夠貨量,會通知各位,並退回所有訂金)

如果想即時收到我地最新發現?立即加入以下我地既WHATSAPP群組啦~! https://chat.whatsapp.com/Lgi11mI11txA5wMVZ4vcHlPOKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列


POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列


POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列


POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

POKEMON 萬聖節系列
POKEMON 萬聖節系列

方便各位可以即時落單

如有任何意見同想買既野,歡迎向我地提供及查詢 WhatsApp: 55341637 Wechat/Line: hkpikabox FB/IG/Carousell: Pikabox69 次查看0 則留言

תגובות


bottom of page